De dagvergoedingen voor buitenlandse dienstverplaatsingen zijn onlangs aangepast. Voor maaltijden, dranken, lokaal vervoer en kleine uitgaven kunnen vennootschappen zo’n forfaitaire dagvergoeding toekennen aan een medewerker of bedrijfsleider.

lees meer

De kilometervergoeding die de staat aan zijn personeel toekent wordt aangepast. Waarom dit ook voor ondernemers belangrijk is? De vergoeding die een werkgever aan zijn werknemers of bedrijfsleiders toekent, moet gelijkaardig zijn aan die van de staat om als een niet-belastbare terugbetaling te worden aanzien.

lees meer

Een goed jaar geleden werd de ficheverplichting verruimd voor kosten eigen aan de werkgever. Het was een gevolg van het groeiende telewerk en de bijhorende onkosten. Met de ruimere ficheverplichting krijgt de fiscus een beter inzicht in het onkostenbeleid en kan de dubbele onkostenvergoeding beter gecontroleerd worden.

lees meer

Eerder communiceerden we al over een wijziging wat betreft btw voor niet-therapeutische handelingen. De overheid haalde toen verschillende voorbeelden aan, dewelke nu een update hebben gekregen. We brengen graag even de actuele stand van zaken in kaart. Onderstaand overzicht toont wat de overheid beschouwt als (niet-)therapeutische handelingen en welke handelingen al dan niet vrijgesteld zijn […]

lees meer

Al decennialang behandelde de Belgische fiscus de belastbaarheid van deze onroerende goederen, als ze niet verhuurd waren of verhuurd waren aan natuurlijke personen die dit niet voor hun beroep gebruikten, anders dan een gelijkaardig onroerend goed dat in België is gelegen. Na een veroordeling door het Europees Hof van Justitie in 2018, gaan vanaf aanslagjaar […]

lees meer

Je herkent het wel: je bent aannemer, voert renovatie- of herstelwerken uit aan een private woning van meer dan 10 jaar oud en je factureert aan een eindverbruiker die uiteraard meer gebaat is met een tarief van 6% aan BTW, dan ééntje met 21%. Om dat, zonder last te hebben met de BTW, te kunnen […]

lees meer